PLA DE PARENTALITAT

Què és?    Quin és el seu contingut?    Hi ha un model?1.- QUÈ ES?                                 

El Llibre segon del Codi civil de Catalunya, Llei 25/2010 de 29 de juliol regula una nova figura, el pla de parentalitat:

 •  És un instrument per a concretar la manera com ambdós progenitors pensen exercir les responsabilitats parentals, en el qual es detallen els compromisos que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l’educació dels fills. Es preveuen   aspectes bàsics de la vida quotidiana dels fills, com són les qüestions relatives a la salut, l’educació,  les activitats de lleure, el règim d’estades  dels nens amb el pare i mare, la distribució dels dies festius i de vacances o dies especials, com per exemple, l’aniversari, però  també qüestions com el tractament d’un futur canvi de domicili.
 • És un dels continguts bàsics del conveni regulador, i ha de presentar-se en el procés de divorci, de separació o d’extinció de la parella de fet, tant de mutu acord com contenciós.
 •  Obliga als pares a anticipar els criteris de resolució dels problemes més importants que poden afectar als fills i d’aquesta manera evitar un litigi en un moment posterior.
 •  La redacció d’aquest document també pretén una major implicació dels dos progenitors en les responsabilitats parentals i una comunicació més fluïda en les relacions posteriors a la ruptura, en interès dels fills i filles.
 •   A Austràlia i als EE.UU. és un instrument consolidat. A Europa, en concret a Holanda, des del 2009 es preveu la formalització del pla de parentalitat amb la Llei de procediment civil, quan es du a terme el divorci o la dissolució de parella registrada.


2.- QUIN ÉS EL SEU CONTINGUT

El Pla de parentalitat ha d’incloure, com a mínim, com disposa l’article 233-9.2 del Codi Civil de Catalunya:

a) El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment. S’hi han d’incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

b) Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

c) La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s’han de repartir els costos que generin.

d) El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

e) El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a llur família.

f) El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de lleure, si escau.

g) La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.

h) La manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

plà parentalitat3.- GUIA I MODEL

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya va facilitar una guia del pla de parentalitat elaborada amb caràcter merament indicatiu.

Entradas recientes
Showing 4 comments
 • Robert Alcázar
  Responder

  Moltes gràcies per aquesta explicació sobre el Pla de Parentalitat, molt simple i clarificadora.

  M’autoritza vostè (citaria la font, és clar) a utilitzar alguns paràgrafs d’aquesta web en una tesi que hi estic treballant?

  Gràcies i salutacions,

  Robert

  • Natalia Castells
   Responder

   Evidentment Sr. Robert, pot utilitzar els paràgrafs que consideri adients. Té el meu contacte per si vol ampliar o clarificar qualsevol concepte.

   Salutacions

 • Jorge
  Responder

  Bona tarda, no em queda clara l’obligació de les parelles estables de propossar un pla de parentalitat després del cessament de la convivència; trobo que la llei no ho diu i m’agradaría conéixer com fonamenta aquesta obligació.
  Moltes gràcies per avançat.

  • Natalia Castells
   Responder

   Bona tarda Jorge,

   Es l’article 234.7 del Codi Civil Català en relació amb el 233.9 del mateix codi:

   «Efectos de la extinción de la pareja estable
   Artículo 234-7 Ejercicio de la guarda de los hijos y relaciones personales

   En materia de ejercicio de la guarda de los hijos y relaciones personales, se aplican a la pareja estable los artículos 233-8 a 233-13.»

   Espero haver aclarit el teu dubte.

   Salutacions

   Natalia

Deja un comentario